Beheer.

/


HET BEHEER VAN DE BOOMGAARD                                                                                             

Om een goed florerende boomgaard te krijgen en te houden, is een aan­tal werk­zaamheden noodzakelijk.                                                                            

Dat is allereerst het snoeien van de bomen in de maanden januari/februari bij een temperatuur die niet be­neden de – 4º Celsius mag liggen. Een goede snoei bevordert een betere opbrengst en draagt ook bij aan een langere levensduur van de bomen. De snoeiwerkzaamheden worden onder deskundige leiding verricht.

Een takkenril is een plek met opstaande takken/paaltjes in de grond waartussen je dood hout stapelt of vlecht. Hij is eenvoudig te maken en biedt ruimte aan het schuilen en broeden van insecten, zoogdieren en vogels. Ook paddenstoelen, mossen en varens groeien graag op dit soort plekken. Het is een schuilplaats voor allerlei insecten. Zo kun je je snoeihout zinvol verwerken. De flora en fauna helpt om dood hout af te breken en daarmee de voedselketen rond te maken.

Voor een mooi en verzorgd uiterlijk van de boomgaarden is regelmatig maaien beslist noodzakelijk. De vereniging beschikt over een zit­maaier en enkele bosmaaiers. Van april/mei tot september/oktober wordt het gras een aantal keren per maand gemaaid.n de vroege zomer moet er gedund worden, te vergelijken met het krenten van druivenranken. Te veel vruchtzetting geeft een te grote oogst van te kleine vruchten. Daarom wordt in een vroeg stadium een gedeelte van de net-gezette vruchten weggenomen.

Blijft nog: het plukken. In de maanden augustus en september wordt er op de meeste zaterdagen geplukt. De plukdata zijn afhankelijk van de soort, het ras en de rijpheid van de vruchten. Omdat de vereniging zonder commercieel oogmerk werkt, wordt aan het eind van de dag de plukopbrengst onder de leden verdeeld.

Voor de bestuiving zorgen bijen. Binnen de vereniging zijn een drietal amateur imkers actief. Deze zorgen ervoor dat in het vroege voorjaar een aantal (bijen-)kasten in de boomgaard geplaatst worden. De bijen zorgen niet alleen voor nuttige zaken als bestuiven, maar ze  zorgen ook voor het maken van honing.